Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Lục quân 1) năm 2012