Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2013