Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Công nghiệp TPHCM năm 2012