Điểm chuẩn CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn năm 2012