Xử lý thế nào khi nghỉ việc chưa đủ thời gian báo trước?

Ảnh minh họa - Nguồn: IE
Ảnh minh họa - Nguồn: IE