Xin nghỉ phép, chưa được đồng ý, bị sa thải có đúng?

Lên top