Xin nghỉ gần một năm, giám đốc không đồng ý, phải làm sao?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM