Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xin nghỉ gần một năm, giám đốc không đồng ý, phải làm sao?