Xếp loại công chức, viên chức dựa theo nguyên tắc nào?

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top