Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xe mang biển số 80A thuộc địa phương có đúng?