Xe chở hàng có giấy nhận diện mã QR Code có bị kiểm tra?

Từ 0 giờ ngày 30.7.2021 không kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch đối với phương tiện có giấy nhận diện có QR Code. Ảnh: Minh Quân
Từ 0 giờ ngày 30.7.2021 không kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch đối với phương tiện có giấy nhận diện có QR Code. Ảnh: Minh Quân
Từ 0 giờ ngày 30.7.2021 không kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch đối với phương tiện có giấy nhận diện có QR Code. Ảnh: Minh Quân
Lên top