Xảy ra tai nạn giao thông: Cứ xe to đền xe bé liệu có đúng?