Xây nhà trên đất nông nghiệp bị xử phạt bao nhiêu?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lên top