Xây dựng bãi đỗ xe sai phép, bị phạt thế nào?

Lên top