Xâm hại di tích lịch sử - văn hóa bị xử lý như thế nào?

Cổng Bệnh viện Nhi đồng 2, một di tích kiến trúc nghệ thuật, khi chưa bị tông sập. Ảnh website bệnh viện.
Cổng Bệnh viện Nhi đồng 2, một di tích kiến trúc nghệ thuật, khi chưa bị tông sập. Ảnh website bệnh viện.
Cổng Bệnh viện Nhi đồng 2, một di tích kiến trúc nghệ thuật, khi chưa bị tông sập. Ảnh website bệnh viện.
Lên top