Xã viên hợp tác xã có được hưởng lương hưu hằng tháng?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, để đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng thì NLĐ phải có ít nhất 20 năm đóng BHXH. Ảnh minh hoạ.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, để đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng thì NLĐ phải có ít nhất 20 năm đóng BHXH. Ảnh minh hoạ.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, để đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng thì NLĐ phải có ít nhất 20 năm đóng BHXH. Ảnh minh hoạ.
Lên top