Vợ đang mang thai có được hoãn nhập ngũ không?

Đối tượng đã lập gia đình không thuộc những trường hợp được hoãn nghĩa vụ quân sự. Ảnh minh hoạ
Đối tượng đã lập gia đình không thuộc những trường hợp được hoãn nghĩa vụ quân sự. Ảnh minh hoạ
Đối tượng đã lập gia đình không thuộc những trường hợp được hoãn nghĩa vụ quân sự. Ảnh minh hoạ
Lên top