Viên chức thôi việc nhưng chưa nghỉ hưu, được hưởng chế độ gì?

Điều 58 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định trợ cấp thôi việc đối với viên chức thôi việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Điều 58 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định trợ cấp thôi việc đối với viên chức thôi việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Điều 58 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định trợ cấp thôi việc đối với viên chức thôi việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top