Viên chức nghỉ hưu sớm theo Nghị định 108 được hưởng những gì?

Viên chức tự nguyện nghỉ hưu sớm theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Viên chức tự nguyện nghỉ hưu sớm theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Viên chức tự nguyện nghỉ hưu sớm theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top