Viên chức nào được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ?

Viên chức nghỉ từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Viên chức nghỉ từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Viên chức nghỉ từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top