Viên chức làm thêm giờ khi đi công tác có được trả thêm lương?

Viên chức làm thêm giờ khi đi công tác vẫn được trả thêm lương. Ảnh minh hoạ
Viên chức làm thêm giờ khi đi công tác vẫn được trả thêm lương. Ảnh minh hoạ
Viên chức làm thêm giờ khi đi công tác vẫn được trả thêm lương. Ảnh minh hoạ
Lên top