Vay ngoại tệ làm ăn phải xác nhận đăng ký khoản vay?

Lên top