Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú có bị xoá đăng ký tạm trú?

Lên top