Ủy quyền cho dì đi xác nhận độc thân, có phải công chứng giấy ủy quyền?

Lên top