Uống rượu rồi điều khiển xe bị xử phạt thế nào?

Điều khiển xe khi nồng độ cồn vượt quá 0,25-0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị xử phạt từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Điều khiển xe khi nồng độ cồn vượt quá 0,25-0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị xử phạt từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Điều khiển xe khi nồng độ cồn vượt quá 0,25-0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị xử phạt từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top