Tuổi nghỉ hưu của lao động làm việc trong hầm lò là bao nhiêu?

NLĐ có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò thì có thể về hưu sớm hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, cụ thể là 52 tuổi. Ảnh minh hoạ: T.N.D
NLĐ có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò thì có thể về hưu sớm hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, cụ thể là 52 tuổi. Ảnh minh hoạ: T.N.D
NLĐ có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò thì có thể về hưu sớm hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, cụ thể là 52 tuổi. Ảnh minh hoạ: T.N.D
Lên top