Tự ý sửa chữa trong sổ hộ khẩu, bị phạt thế nào?

Hành vi tẩy, xóa, sửa chữa sổ hộ khẩu có thể bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và buộc thu hồi sổ hộ khẩu. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Hành vi tẩy, xóa, sửa chữa sổ hộ khẩu có thể bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và buộc thu hồi sổ hộ khẩu. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Hành vi tẩy, xóa, sửa chữa sổ hộ khẩu có thể bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và buộc thu hồi sổ hộ khẩu. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top