Tự ý sửa chữa, cải tạo nhà đi thuê, có phải bồi thường?

Ảnh: Minh Ngọc
Ảnh: Minh Ngọc
Ảnh: Minh Ngọc
Lên top