Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tự ý cho nghỉ việc rồi trừ vào ngày phép có đúng quy định?