Tụ tập khi có lệnh cấm để phòng dịch COVID-19, bị xử phạt thế nào?

Lên top