Tự nghỉ việc đi khám bệnh có được hưởng lương?

Lên top