Trình tự xếp loại viên chức được thực hiện thế nào?

Điều 19 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Điều 19 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Điều 19 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top