Trình tự xếp loại viên chức được thực hiện thế nào?

Trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại viên chức được thực hiện theo Điều 19 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. Ảnh minh hoa: Hải Nguyễn
Trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại viên chức được thực hiện theo Điều 19 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. Ảnh minh hoa: Hải Nguyễn
Trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại viên chức được thực hiện theo Điều 19 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. Ảnh minh hoa: Hải Nguyễn
Lên top