Trẻ em bị mắc COVID-19, được hỗ trợ như thế nào?

Trẻ em dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng. Ảnh minh họa: Hương Giang
Trẻ em dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng. Ảnh minh họa: Hương Giang
Trẻ em dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng. Ảnh minh họa: Hương Giang
Lên top