Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp về an toàn, vệ sinh lao động thế nào?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lên top