Tình tiết nào được giảm nhẹ khi xử lý vi phạm hành chính?

Tình tiết giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Ảnh minh họa: Phạm Đông
Tình tiết giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Ảnh minh họa: Phạm Đông
Tình tiết giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Ảnh minh họa: Phạm Đông
Lên top