Tiền bị mờ hình ảnh hoa văn, có tiêu được không?

Lên top