Thực hiện công khai tiền, hàng cứu trợ thế nào?

Việc công khai tiền, hàng cứu trợ được quy định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ: LPL
Việc công khai tiền, hàng cứu trợ được quy định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ: LPL
Việc công khai tiền, hàng cứu trợ được quy định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ: LPL
Lên top