Thử việc hai lần, mỗi lần 30 ngày có đúng?

Lên top