Thử việc được hưởng lương 50% có đúng không?

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Ảnh minh hoạ: Nam Dương
Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Ảnh minh hoạ: Nam Dương
Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Ảnh minh hoạ: Nam Dương
Lên top