Thử việc 3 tháng với tiền lương 80% có đúng?

Lên top