Thử việc 2 tháng có được trợ cấp thôi việc?

Thời gian thử việc của bạn từ tháng 11.2018 đến 15.12.2018 vẫn được tính là thời gian để hưởng trợ cấp thôi việc. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Thời gian thử việc của bạn từ tháng 11.2018 đến 15.12.2018 vẫn được tính là thời gian để hưởng trợ cấp thôi việc. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Thời gian thử việc của bạn từ tháng 11.2018 đến 15.12.2018 vẫn được tính là thời gian để hưởng trợ cấp thôi việc. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top