Thủ tục và lệ phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Giá đất tính phí trước bạ căn cứ theo bảng giá nhà, đất do UBND tỉnh, thành phố ban hành. Ảnh: Phan Anh
Giá đất tính phí trước bạ căn cứ theo bảng giá nhà, đất do UBND tỉnh, thành phố ban hành. Ảnh: Phan Anh
Giá đất tính phí trước bạ căn cứ theo bảng giá nhà, đất do UBND tỉnh, thành phố ban hành. Ảnh: Phan Anh
Lên top