Thủ tục làm lại chứng minh thư thế nào?

Hiện đang cùng song hành 3 loại chứng minh thư nhân dân. Ảnh: PV
Hiện đang cùng song hành 3 loại chứng minh thư nhân dân. Ảnh: PV
Hiện đang cùng song hành 3 loại chứng minh thư nhân dân. Ảnh: PV
Lên top