Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tục chuyển hộ khẩu từ tỉnh về Hà Nội như thế nàoi?