Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thu thuế thu nhập cá nhân theo tháng có đúng?