Thời giờ làm việc thế nào là đúng?

Bộ luật Lao động 2012 quy định thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. Ảnh: Nam Dương
Bộ luật Lao động 2012 quy định thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. Ảnh: Nam Dương
Bộ luật Lao động 2012 quy định thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. Ảnh: Nam Dương
Lên top