Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thời gian NLĐ nghỉ chờ việc có được đóng BHXH?