Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đi bộ đội có được tính đóng bảo hiểm xã hội không?