Thời điểm xin thôi việc được tính từ lúc nào?

Người lao động muốn nghỉ việc phải có thông báo hợp pháp. Ảnh Nam Dương
Người lao động muốn nghỉ việc phải có thông báo hợp pháp. Ảnh Nam Dương
Người lao động muốn nghỉ việc phải có thông báo hợp pháp. Ảnh Nam Dương
Lên top