Thời điểm nghỉ hưu được tính như thế nào?

Thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top